Kunststof Forte BVProductcategorieën

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN – Kunststof Forte BV

Dit zijn onze algemene voorwaarden. Deze zijn, samen met de verwijzingen die ze bevatten, van toepassing op elke
overeenkomst die wij met u sluiten.
Mocht u vragen hebben, aarzel dan niet met ons contact te zoeken via info@kunststofforte.nl. U kunt ons ook
bereiken op ons telefoonnummer +31 (0) 622 340 847. en op facebook op:
https://www.facebook.com/kunststofforte.nl.
Het adres van Kunststof Forte BV is Matena 1e 3356 LG  Papendrecht met KvK-nummer: 63696282.

Wij hebben het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen. U stemt ermee in dat steeds de laatste versie van
deze algemene voorwaarden op onze overeenkomst van toepassing zal zijn.

Artikel 1 – Producten

Wij verkopen Kunststof Forte B.V. is een webshop die gespecialiseerd is in het leveren van kunststoffen plaat , staf
en buis. Tevens zijn we sterk in het leveren van Kunststof Rij- en Stempelplaten.

Artikel 2 – Betalingen

De (totale) prijs van de producten staat in onze webshop aangegeven. U betaalt via onze online betaalservice; Mollie
Payments verzorgt deze betaalservice.
De verzendkosten komen voor uw rekening.

Artikel 3 – Leveringen

Wij leveren uw product af op het adres dat u bij de bestelling hebt opgegeven. U kunt het adres niet meer wijzigen
als wij het pakket al hebben verzonden. Eigen Transport – DHL – PostNL – GLS verzorgt de distributie. Wanneer het
pakket is verzonden, krijgt u van ons een track & trace code, waarmee u de bestelling kunt volgen. Wij doen ons
best om de bestelling binnen 2 – 5 werkdagen dagen te leveren. Als de bestelling vertraagd is, stellen wij u hiervan
schriftelijk op de hoogte. We garanderen dat u de bestelling uiterlijk 30 dagen na bevestiging van de bestelling zal
ontvangen. Lukt dit onverhoopt niet, dan kunt u ons verzoeken om (a) het bedrag dat u voor het product betaald
hebt meteen terug te storten, of (b) een vervangend product (van gelijke waarde) te sturen.

Artikel 4 – Retour

U mag het product altijd binnen 14 dagen, nadat u het hebt ontvangen, terugsturen . Dit kunt u doen met het
retourformulier of door een e-mail te sturen naar info@kunststofforte.nl. Nadat u van ons een bevestiging hebt
ontvangen, moet u het product binnen 14 dagen opsturen. Als wij het product hebben ontvangen, storten wij
binnen 5 werkdagen dagen het volledige aankoopbedrag terug. De kosten voor de retourzending komen voor uw
rekening. Tijdens de termijn die u heeft om te bedenken of u het product wilt houden, moet u zorgvuldig omgaan
met het product en de verpakking. U mag het product alleen uitpakken en gebruiken voor zover dat nodig is om te
bepalen of u het product wilt houden. producten die naar specificaties van de klant zijn gemaakt (niet
geprefabriceerd) kunnen niet retour worden gezonden.

Artikel 5 – Garantie

ALGEMENE VOORWAARDEN – Kunststof Forte BV
Wij geven 10 jaar garantie op HPL Exterieur platen. Verder verkopen wij A-kwaliteit producten waar fabrieksgarantie
op de kwaliteit gegeven wordt. Als het product bij normaal gebruik en binnen de garantietermijn kapot gaat, heeft u
recht op een vervangend product. Het defecte product moet u dan naar ons sturen in de originele verpakking. De
verzendkosten zijn voor uw rekening.

Artikel 6 – Aansprakelijkheid

Wij zijn niet aansprakelijk voor de schade die veroorzaakt is door gebruik van een product. Dit geldt niet als die
schade is ontstaan door onze opzet, grove nalatigheid of bewuste roekeloosheid. Uw recht op schadevergoeding
zal in ieder geval maximaal het bedrag zijn van het bestelde en betaalde product.

Artikel 7 – Privacy Policy

Wij beschermen uw persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming
(AVG). U kunt voor meer informatie onze Privacy Policy raadplegen.

Artikel 8 – Intellectuele eigendomsrechten

Alle intellectuele eigendomsrechten (zoals: auteursrechten, beeldmerken, woordmerken) op onze teksten, foto’s,
beelden en andere materialen, zijn ons eigendom (of hebben wij in beheer met toestemming van de
rechthebbende). Uw gebruik mag hier geen inbreuk op maken.

Artikel 9 – Klachtenregeling

Als u een klacht heeft over de uitvoering van de overeenkomst, horen wij dat graag. Stuur uw klacht dan zo snel
mogelijk (en zo volledig mogelijk omschreven) naar info@kunststofforte.nl. Wij zullen uw klacht zo snel mogelijk
afhandelen, uiterlijk binnen vijf dagen nadat we uw klacht hebben ontvangen. Als het langer duurt om de klacht af te
wikkelen, ontvangt u binnen Vijf dagen dagen een bevestiging van uw klacht en laten we weten wanneer we een
inhoudelijk antwoord verwachten. Als we de klacht niet onderling kunnen oplossen, ontstaat er een geschil dat valt
onder de geschillenregeling.

Artikel 10 – Geschillenregeling

1. Op deze algemene voorwaarden en de overeenkomsten die wij met u sluiten is het Nederlands recht van
toepassing. In het geval van een geschil is de rechter te Rotterdam bevoegd.
2. Ook kunt u als consument terecht op het ODR-platform (Online Dispute Resolution). Dit platform biedt een
eenvoudige, doelmatige, snelle en goedkope buitengerechtelijke oplossing voor geschillen die voortvloeien
uit onlinetransacties. Voor meer informatie zie: http://ec.europa.eu/odr