Kunststof Forte BV

Wonderboard Wandsytemen

83,046.643,72 excl. BTW

Wonderboard® is geschikt voor zowel renovatie als nieuwbouw. Wonderboard panelen worden hoofdzakelijk toegepast in ruimten waaraan hoge hygiënische eisen worden gesteld (HACCP-normen) en schoonmaakgemak een vereiste is. Kunststof Forte BV speelt met Wonderboard® in op ontwikkelingen in industrieën, die moeten voldoen aan de strenge normen vastgesteld in de artikelen 15 en 16 van de Warenwetregeling Hygiëne en Levensmiddelen.

Wissen
 • snelle levertijd
 • veilig betalen
 • persoonlijke service

Beschrijving

HACCP wand-, plafond-, vloersysteem

Voor omstandigheden waar de hygiëne een zeer belangrijke rol speelt, kunnen speciale panelen worden toegepast. Deze panelen dienen voldoen aan de normen van de Keuringsdienst van Waren (HACCP-eisen). HACCP staat voor Hazard Analysis Critical Control Points. Het HACCP-systeem is een methode om voedingsmiddelen te produceren die aan de hoogste eisen voldoen op het gebied van voedselveiligheid. Bedrijven die zich bezighouden met de bereiding, verwerking, behandeling, verpakking, vervoer en distributie van levensmiddelen dienen hierdoor alle aspecten van het voortbrengingsproces te identificeren en op risico’s te analyseren i.v.m. besmetting. Dit geldt bijvoorbeeld voor keukens, bakkerijen, slagerijen, viswinkels e.d.

HACCP

HACCP staat voor Hazard Analysis and Critical Control Points. Bij het verwerken van voedingsmiddelen kunnen er dingen mis gaan, wat de veiligheid van het eten in gevaar brengt. Bedrijven die voedsel produceren of verwerken moeten mogelijke risico’s beschrijven in een voedselveiligheidsplan. Dit is een HACCP-plan. Alle voedselverwerkers zijn verplicht een HACCP-plan op te stellen. HACCP valt onder de Europese wetgeving.

De Amerikaanse NASA bedacht het HACCP systeem in de jaren 60 om het eten voor astronauten te controleren.

INHOUD VAN HACCP

Met HACCP loopt een bedrijf het hele productieproces na op mogelijke gevaren voor de veiligheid van voedsel. Deze gevaren worden benoemd. Vervolgens moeten ze aangeven hoe de daaraan verbonden risico’s worden beheerst. De woorden in Hazard Analysis and Critical Control Points geven weer waar het voor staat.

Hazard: Een ‘hazard’ is een gevaar dat in een product aanwezig kan zijn en vervolgens een bedreiging voor de gezondheid van de consument kan vormen. Het gaat daarbij om:

 • Microbiologische gevaren: bacteriën, schimmels, virussen en parasieten.
 • Chemische gevaren, oftewel schadelijke stoffen: dioxines, zware metalen, schimmelgifstoffen, resten bestrijdingsmiddelen, enz.
 • Fysische gevaren: glas, botdeeltjes, scherpe metaal- of houtdeeltjes, enzovoorts.

Analysis: ‘Analysis’ staat voor het analyseren van de mogelijke aanwezige gevaren. Er moet een inschatting gemaakt worden van het risico. Het risico is een combinatie van de kans op het gevaar en de ernst van de gevolgen voor de gezondheid als dit zou gebeuren. Kort weergegeven geldt risico = kans x ernst.

Citical Control Points: ‘Critical Control Points’ zijn punten in het proces die onder controle gehouden moeten worden om een gevaar te voorkomen, of terug te brengen tot een acceptabel niveau.

Werken met HACCP

Een preventief systeem, gebaseerd op 7 principes:

 • Bepaal alle mogelijke gevaren van de processen die binnen het bedrijf worden uitgevoerd.
 • Bepaal de Citical Control Points (CCP’s). Dit zijn punten die onder controle gehouden moeten worden om een gevaar voor de voedselveiligheid te voorkomen.
 • Stel per CCP een norm vast.
 • Monitor de CCP’s. Stel vast hoe de CCP’s gecontroleerd worden.
 • Leg corrigerende maatregelen vast per CCP. In deze maatregelen staat welke actie nodig is wanneer tijdens een controle blijkt dat een CCP niet aan de vastgestelde norm voldoet.
 • Controleer of het HACCP-plan goed is. Deze verificatie is een periodieke controle en laat zien of de werkwijze tot voldoende veiligheid leidt.
 • Leg alles vast. Houd documentatie en registraties bij

HACCP WANDBEKLEDING

Wonderboard glasvezel versterkte haccp wanden hebben een standaard dikte van 15 of 35mm. Wanneer directe verlijming niet mogelijk is, kan ervoor worden gekozen om een sandwichpaneel rechtstreeks tegen een bestaande vlakke wand te monteren. Een andere oplossing is het monteren van de sandwichpanelen tegen een gewolmaniseerd houten regelwerk, een metalstud wand of een kunststof regelwerk. Wonderboard is de oplossing voor HACCP wanden.

De opbouw van de sandwichpanelen die wij op voorraad hebben liggen, hebben aan de voorzijde een plaat van 2,3mm met een kern van EPS en aan de achterzijde eveneens 1,5mm dikke Wonderboard plaat. Hierdoor zijn de sandwichpanelen van een zeer hoge kwaliteit. De panelen hebben een breedte van 1200mm en een maximale hoogte van 3000mm. De platen worden op pallets aangeleverd. Op verzoek kunnen panelen met een langere lengte gefabriceerd worden. De sandwichpanelen worden standaard gekoppeld met een tweedelig verbindingsprofiel. Op aanvraag kunnen panelen worden voorzien van een sleuf. In deze sleuf wordt een losse veer geplaatst waarna deze aan de wand gekoppeld wordt. De openstaande voeg wordt daarna afgewerkt met een twee-componenten lijmverbinding. Het resultaat is een zeer strakke afwerking.

WONDERBOARD VOLDOET AAN DE KWALITEITSEISEN:

HACCP WANDEN

HACCP heeft zijn oorsprong in de Amerikaanse ruimtevaart. Binnen de ruimtevaart is het niet mogelijk om bedorven voedsel terug te sturen en te vervangen door andere producten. Het mislukken van een kostbare missie door voedselvergiftiging wordt gezien als een onacceptabel risico. Voor velen is het voldoen aan de regels voor voedselveiligheid en het toepassen van gevaren identificatie en risicoanalyse een extra belasting. Een gestructureerde aanpak om de voedselveiligheid te waarborgen door een managementsysteem als HACCP helpt bedrijven en organisaties hun betrokkenheid aan alle belanghebbenden aantoonbaar te maken zodat deze aan de steeds toenemende eisen voldoen. Het is van groot belang dat oude tegelwanden en stalen of aluminium sandwichpanelen worden vernieuwd. Wonderboard® is het ideale product om deze problemen aan te pakken.

HACCP staat voor Hazard Analysis Critical Points. Het HACCP systeem is een methode om voedingsmiddelen te produceren die aan de hoogste eisen op het gebied van voedselveiligheid voldoen. Bedrijven die zich bezighouden met de bereiding, verwerking, behandeling, verpakking, vervoer of distributie van levensmiddelen dienen alle aspecten van het voorbrengingsproces te identificeren en op gevaren te analyseren. Dit controleproces, volgens de richtlijnen van de Europese Unie, zorgt ervoor dat het productieproces van alle voedingsmiddelen gepaard gaat met zo weinig mogelijk risico op besmetting. HACCP is een preventief systeem dat door bedrijven zelf moet worden uitgevoerd. Door de gezondheidsrisico’s in bereidings- en behandelingsprocessen op te sporen en deze vervolgens beheersbaar te maken, wordt de veiligheid van een product verhoogd.

IKB

IKB Varken is een kwaliteit beheerssysteem in de Nederlandse varkens(vlees)sector. Het systeem garandeert de productie van veilig varkensvlees. IKB Varken omvat de totale productiekolom van varkenshouderijen, vleesverwerkingsbedrijven en vleesverkooppunten. Voor elke schakel zijn IKB-normen vastgesteld.

ISO

Veel bedrijven werken volgen NEN-ISO 9001 (kwaliteitmanagementsysteem) en NEN-ISO 14001 (milieumanagementsysteem). ISO 9001 is de internationaal geaccepteerde standaard voor kwaliteit managementsystemen. Het milieumanagementsysteem volgens ISO 14001 is erop gericht om op een systematische manier milieu-aspecten te identificeren, te prioriteren en vervolgens te beheersen en te verbeteren. Met als eindresultaat dat de milieudoelstellingen van de organisatie worden gerealiseerd.

Brandveiligheid en Wonderboard

In tegenstelling tot wat men denkt, er zijn brandveilige wanden van Wonderboard en hebben deze een brandklasse van C s3 d0 en B s2 d0 en de standaard volgens EN 13501-1. Wat deze brandklasse inhoudt, welke producten deze brandklassen hebben en hoe deze tot stand komen, dat lees je hieronder!

Regelgeving van brandveiligheid

Sinds 8 februari 2000 heeft de Europese Unie een internationaal standaard als het gaat om brandclassificatie. De brandclassificatie is ingedeeld in 3 lagen: Gebouwen, constructies en materialen. De brandveiligheid wordt uitgedrukt in Euroklassen.

Deze standaard moet door elk land, dat lid is van de Europese Unie, nagestreefd worden. Naast deze standaard kunnen landen zelf bepalen of deze eisen hoog genoeg zijn, is dat niet het geval, dan kunnen de landen op zich zelf strengere regelgeving hanteren.

Waar is een brandklasse op gebaseerd?

Brandklasse van materialen wordt gebaseerd op drie mogelijke vormen van brand.

Brandvorming

Europese kassering        Materiaal gedrag            In de praktijk

brandklasse                       bij brand

A1                                          Geen enkele bijdrage    Onbrandbaar
A2                                          Nauwelijks bijdrage        Praktisch onbrandbaar
B                                             Zeer beperkte bijdrage Zeer moeilijk brandbaar
C                                             Bijdrage                               Brandbaar
D                                            Grote bijdrage                  Goed brandbaar
E                                             Zeer hoge bijdrage          Zeer brandbaar
F                                             Gevaarlijke bijdrage       Uiterst brandbaar

Rookvorming                    Rookproductie
s0                                           Geen rookvorming
s1                                           Geringe rookvorming
s2                                           Gemiddelde rookvorming
s3                                           Grote rookvorming

Druppelvorming              Brandende druppels (direct gevaar)
d0                                          Geen productie van brandende delen
d1                                          Delen branden korter dan 10 sec
d2                                          Delen branden langer dan 10 sec

Brandveilige wanden van wonderboard

Wonderboard is gemaakt van een speciaal type polyesterhars dat onder hoge sterkte wordt gecombineerd met glasvezel versterkt fiberglas. Wonderboard wordt, dankzij de gebruikte materialen, standaard geleverd in Euroclass volgens EN-13501-1.

Eigenschappen van Wonderboard

 • Optimale hygiëne
 • Eenvoudig te reinigen
 • Gestructureerde oppervlakte waar vuil zich niet aan nestelt
 • Bestand tegen chemicaliën en schoonmaakmiddelen
 • Geen corrosie of roestvorming
 • Absorbeert geen geuren
 • Slag- en stootvast
 • Water en vuilafstotend
 • Brandveiligheid (mogelijk)
 • Schimmelwerend
 • Duurzaam en flexibel
 • Eenvoudige montage
 • Hygienische: HACCP – EU – BRC – FDA – USDA

Snel op locatie geleverd

Kunststof Forte biedt snelle levertijden aan voor iedere bestelling. De gemiddelde levertijd voor bestellingen die bij ons geplaatst zijn is 2 tot uiterlijk 5 werkdagen. Dit hangt wel af van de drukte en het seizoen. Indien gewenst kunnen we een specifieke leverdatum met u afspreken, zodat u niet voor verassingen komt te staan.

Bestel nu Wonderboard platen

Bent u op zoek naar Wonderboard platen? Bestel deze dan nu bij kunststof Forte. Kies uw gewenste maat en plaats de gewenste hoeveelheid in het winkelmandje. Vervolgens kunt u uw bestelling veilig afronden en krijgt u deze snel op locatie bezorgd.

Extra informatie

Product

FRP Polyesterplaat 2.3mm – 2500 x 1200, FRP Polyesterplaat 2.3mm – 2750 x 1200, FRP Polyesterplaat 2.3mm – 3000 x 1200, FRP Polyesterplaat 2.3mm – 3500 x 1200, FRP Polyesterplaat 2.3mm – 3500 x 4000, FRP Polyesterplaat 2.3mm – 4000 x 1200, FRP Polyesterplaat 2.3mm Bs2d0 3000 x 1200, FRP Polyesterplaat 3.0mm 3000 x 1200, FRP Polyesterplaat 2.3mm – 3000 x 1200, FRP Polyesterplaat 2.3mm – 200 m¹ x 1200

Kleur

Glad wit, Structuur wit